Wdrażanie, szkolenia, dokumentacja, audyty

GHP/GMP HACCP/CCP ISO22000

AktualnościTelefon

502 101 874

Szanowni Państwo,

       Od wielu lat wdrażam system HACCP, głównie na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego. Prowadzę szkolenia z zakresu ISO22000/HACCP oraz przeprowadzam audyty. Wykonuję także projekty technologiczne dla branży spożywczej.

        Jestem biegłym Sądowym z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, a jako technolog żywności oraz wieloletni pracownik Sanepidu posiadam bogate doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących żywienia i żywności. Ukończyłam także studia podyplomowe w Instytucie Żywności i Żywienia  na kierunku: Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia.

      W latach 2006-2008 pod egidą  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w ramach komponentu TURYSTYKA – WSPÓLNA SPRAWA  świadczyłam usługi szkoleniowe dla kadry zarządzającej i personelu restauracji, hoteli, sanatoriów, uzdrowisk oraz innych obiektów turystycznych na terenie całego kraju w zakresie zapewnienia jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności w oparciu  o system HACCP oraz w zakresie sztuki cateringu.

     W latach 2009-2010, w ramach projektu PROFESJONALNA AKADEMIA TURYSTYKI,  prowadziłam na terenie województwa mazowieckiego szkolenia z zakresu HACCP dla podmiotów branży turystyczno-gastronomicznej   

      W 2011, 2012 oraz 2013 roku prowadziłam w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Bydgoszczy cykl szkoleń z zakresu: „Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000/HACCP”.

      W latach 2013-2015 współuczestniczyłam we wdrażaniu ISO 22000/HACCP w obiektach gastronomicznych należących do firmy ORLEN ADMINISTRACJA Sp. z o.o.

      Na zlecenie sądów, prokuratury, policji oraz podmiotów gospodarczych wydałam szereg opinii z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia.

      Od kilku lat w ramach struktur mojej Firmy funkcjonuje także Laboratorium Elektryczne LABISERV zajmujące się wzorcowaniem mierników elektrycznych.

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej oraz polskim prawodawstwem Kierujący Zakładem (producent i dostawca) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Musi on wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP, w tym zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)  i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz  Krytycznych Punktów Kontroli  (CCP).

HACCP jest obligatoryjnym systemem mającym na względzie bezpieczeństwo żywności na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością.

System ten nakazuje nadzór nad osobami mającymi kontakt z żywnością, nakłada obowiązek szkoleń pracowników, nakazuje opracowanie stosownych dokumentacji dotyczących GHP/GMP i CCP  dostosowanych   do wielkości i profilu zakładu oraz opracowanie, wdrożenie i stosowanie odpowiednich procedur i instrukcji opartych na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP). .